Catalyst – MVC framework на Perl (презентация с РИТ 2008)

Наткнулся вот на такую презентацию Catalyst-а, добавил в закладки...